Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. U kan ook meer informatie terugvinden betreffende uw rechten.

1. Wie zijn wij?

Uw gegevens worden verwerkt door NDW:

Beaulieustraat 6
1830 Machelen
België
Btw-nummer: BE 0477968884 E-mail: info@ndw.be Telefoon : 02 7597029

Wij zijn gespecialiseerd in winkelinrichting en het maken van allerhande constructies op maat.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

“Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Indien deze Privacyverklaring naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening. Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

“Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.”

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Afhankelijk van uw gebruik van onze diensten of onze werkrelatie (klanten, leveranciers, …) kunnen wij dan ook volgende soorten persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

  • Naam, voornaam
  • Adres
  • Emailadres
  • Telefoon, -gsm- en faxnummers
  • Geboortedatum en -plaats